BIO

เครื่องดืมน้ำผลไม้และสมนไพรสกัดเข้มข้น โปรไบโอติก สูตรสำหรับ "ผู้หญิง"

- ปรับสมดุลฮอร์โมนเอสโตเจน เพิ่อให้ระบบการทำงานกลับมาเป็นปกติ 

   เพื่อเพื่มกล้ามเนื่อทุกส่วนของร่างกาย

   ทำให้กระชับกล้ามเนื่อทุกส่วนของร่างการกลับคืนสู้วัยแรกรุ่น

   กล้ามเนื่อส่วนหน้า กระชับลดริ้วรอย เสริมโครงหน้าห้าให้เข้ารูป 

   กล้ามเนื่อใต้คาง กระชับไม่ให้ตกท้อง 

   กล้ามเนื้อหน้าอก

- กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างการ

-

ราคาปลีก 1590
บาท
ราคาส่ง 1200
บาท
ราคาส่งออก 30.00
$

สินค้าคงเหลือ 1 รายการ