หมึกหลอดสำหรับปากกาอักษรประดิษฐ์ Pilot Mixable Colour Pen Refill กล่อง 6 หลอด

รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลอื่นๆ

[ หมึกหลอดสำหรับปากกาอักษรประดิษฐ์ Pilot Mixable Colour Pen Refill ]

หมึกหลอดสำหรับปากกาอักษรประดิษฐ์ Pilot Parallel Pen โดยหมึกสามารถใส่สลับกันได้ในปากการุ่นนี้ เพื่อให้เกิดเฉดสีและการไล่สีใหม่ค่ะ

ทั้งชุดประกอบด้วย: หมึกหลอด 6 หลอด และแบบ 12 สี 12 หลอด

ข้อมูลติดต่อ

Penniverse

061-904-9642

รูปภาพสินค้า
ราคาปลีก 98
บาท
ราคาส่ง -
บาท
ราคาส่งออก -
$

สินค้าคงเหลือ 10 รายการ