Jinhao 599A Solid Color

รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลอื่นๆ

Jinhao 599A Solid Color
เป็นปากกา ที่มีโครงสร้างเป็นพลาสติกสีทึบ มีช่องมองเห็นทะลุถึงภายในถึงตัวคอนเวอเตอร์ ทำให้สามารถรู้ว่าระดับน้ำหมึกในปากกามีอยู่เท่าไหร่ สีอะไร ทั้งยังมีคอนเวอเตอร์ สำหรับเติมหมึกและ Nib เป็น ขนาด F หรือ Fine แต่ก็ไม่ได้เขียนแล้วเส้นเล็กจนเกินไป และ Nib ก็เป็นแบบ Regular ของ Jinhao ซึ่งต่างจาก Flex Nib แต่ก็สามารถให้การเขียนที่มี Line variation ได้เล็กน้อย

Jinhao 599A Solid Color นี้มีลักษณะภายนอกคล้าย Lamy Safari แต่ราคา ค่อนข้างต่างกันมากเกือบ 8 เท่าตัวเลยทีเดียว  ซึ่งต้องขอบอกว่าคุ้มค่าและความลื่นของการเขียนนั้นดีเลยทีเดียว


ส่วนการเติมน้ำหมึกนั้น สามารถใช้ได้ทุกสีจากหมึกขวดเติมสำหรับปากกาหมึกซึม โดยภายในปากกาจะมี ink cartridge converter รวมให้ใช้อยู่แล้วด้วย

ข้อมูลติดต่อ

yewpen

รูปภาพสินค้า
ราคาปลีก 129
บาท
ราคาส่ง -
บาท
ราคาส่งออก -
$

สินค้าคงเหลือ 10 รายการ