Pelikan 4001 ink series 62.5ml Big size

รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลอื่นๆ

Pelikan 4001 ink series 62.5ml ขวดใหญ่

เป็นน้ำหมึกสียอดนิยมของ Pelikan ซึ่ง ตัวน้ำหมึกช่วยให้การเขียนลื่นดีมาก และ ยังทำให้น้ำหมึกไหลสะดวกทำให้เส้นไม่ขาดตอนหรือขาดน้อยกว่าเมื่อเวลาที่เขียนด้วยความเร็วที่สูงขึ้น และยังมีข้อดีหลายอย่าง ทั้ง Feathering หรือการซึมแตกออกข้างๆเส้นที่น้อย ทำให้ตัวหนังสือคมชัด และ Bleed through ที่น้อย หรือ การเขียนแล้วหมึกซึมทะลุไปอีกหน้า ก็น้อยกว่าหมึกหลายๆยี่ห้อ รวมๆแล้วเป็นหมึกที่ใช้แล้วเขียนสนุกลื่นไหลมากๆ โดยเฉพาะสีดำ Brilliant Black ที่มีความเป็น water resistance ink ด้วยคือเมื่อโดนน้ำก็จะยังเหลือเส้นให้อ่านแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้น water proof หรือ bullet proof ที่จะไม่เป็นไรเลยจากการเขียนแล้วแช่น้ำ  จากการคาดคะเนก็กันน้ำได้ประมาณ 30%
สรุป คือ ใช้ดี :)

ข้อมูลติดต่อ

yewpen

รูปภาพสินค้า
ราคาปลีก 255
บาท
ราคาส่ง -
บาท
ราคาส่งออก -
$

สินค้าคงเหลือ 10 รายการ